Im vebsayti fəaliyyət oqətey bıə.çəmə sayti adres bə “Pars Tudey” ovoştıney bıə.(əmə ısət “pars tudey”-ədəmon.)
Bazar, 16 Oktyabr 2016 23:24

Turkiyə xəbəriyə mərkəzon ım məmləkəti cənub şərğ Ğazi Antep şəhrədə qıləy bomba tıpeku xəbəşon doə

Turkiyə xəbəriyə mərkəzon ım məmləkəti cənub şərğ Ğazi Antep şəhrədə qıləy bomba tıpeku xəbəşon doə

Turkiyə xəbəriyə mərkəzon ım məmləkəti cənub şərğ Ğazi Antep şəhrədə qıləy bomba tıpeku xəbəşon doə.

Im hadisədə çanqılə ğeyre hərbi yarəjə bedən.

Çı tıpımoni kırtə məsəlon barədə desbə ısət heç qılə məlumat nəşr bə ni.

Şərh yaz


Məxfi kod
Yenilə