Im vebsayti fəaliyyət oqətey bıə.çəmə sayti adres bə “Pars Tudey” ovoştıney bıə.(əmə ısət “pars tudey”-ədəmon.)
Bazar ertəsi, 17 Oktyabr 2016 23:02

Səudi Ərəbestanı devlətiyə bərnaməon Əfğanistanı Nənqerhar ostanədə islamiyə aliyə məktəbi bino kardeyu bə niqəranətion buruz karde bois bə.

Səudi Ərəbestanı devlətiyə bərnaməon Əfğanistanı Nənqerhar ostanədə islamiyə aliyə məktəbi bino kardeyu bə niqəranətion buruz karde bois bə.

Səudi Ərəbestanı devlətiyə bərnaməon Əfğanistanı Nənqerhar ostanədə islamiyə aliyə məktəbi bino kardeyu bə niqəranətion buruz karde bois bə.

Nənqerhar ostani şəhrvand  siyasiyə elmon muhəğğiğ Ziya Əlrəhman Həsrət ım məsələ barədə votışe: heç qılə qarant ni ke Səudi Ərəbestanı nəzərədə bə ali məktəbədə sələfiqəri iyən tındə hərəkəton inkişaf doeyu şərayeton hozzı nıbo.

Şərh yaz


Məxfi kod
Yenilə