Im vebsayti fəaliyyət oqətey bıə.çəmə sayti adres bə “Pars Tudey” ovoştıney bıə.(əmə ısət “pars tudey”-ədəmon.)
Çərşənbə, 19 Oktyabr 2016 22:53

Bə ironi telerədyo xəbon əsosi Suriyə 100 həzo erməniyə şəhrvandiku 12 həzo nəfər çı məmləkəti canq və no oromətion xoto bə Ermənistan muhacirətışon kardə.

Bə ironi telerədyo xəbon əsosi Suriyə 100 həzo erməniyə şəhrvandiku 12 həzo nəfər  çı məmləkəti canq və no oromətion xoto bə Ermənistan muhacirətışon kardə.

Bə ironi telerədyo xəbon əsosi Suriyə 100 həzo erməniyə şəhrvandiku 12 həzo nəfər  çı məmləkəti canq və no oromətion xoto bə Ermənistan muhacirətışon kardə.

Ermənistanədə suriyəvıjə erməniyə avərəonru ki qədə hırdən ya maifə uzvışon heste ermənistani devləti xususiyə bərnaməonku istifadə karde bəznen.

Şərh yaz


Məxfi kod
Yenilə