Im vebsayti fəaliyyət oqətey bıə.çəmə sayti adres bə “Pars Tudey” ovoştıney bıə.(əmə ısət “pars tudey”-ədəmon.)
Şənbə, 22 Oktyabr 2016 11:10

Xəbəriyə mərkəzon elanışon kardə Səudi Ərəbestan sionist rejimiku silah hıredə.

Xəbəriyə mərkəzon elanışon kardə Səudi Ərəbestan sionist rejimiku silah hıredə.

Xəbəriyə mərkəzon elanışon kardə Səudi Ərəbestan sionist rejimiku silah hıredə.

Bə Əlaləm məlumat ərosnə mərkəzi elanon əsosi sosyal şəbəkəonədə Səudi Ərəbestanı siyasiyə fəal Mujtəhed de Cənubi Afrika həmkarəti sionist rejimiku Səudi Ərəbestanı tərəfiku çanqılə be pilutə təyyarə hıriyr həxədə məlumatış do.

Şərh yaz


Məxfi kod
Yenilə