Im vebsayti fəaliyyət oqətey bıə.çəmə sayti adres bə “Pars Tudey” ovoştıney bıə.(əmə ısət “pars tudey”-ədəmon.)
Bazar, 23 Oktyabr 2016 15:48

İrağədə Ğərə Ğuş terroriston dastiku ozod bı

İrağədə Ğərə Ğuş terroriston dastiku ozod bı

İrağıjə ğıvvon iraği şimal Neynəva ostanədə ıştə əməliyati dəvomədə Ğərə ğuş nomo bə xıristiyən ənıştə şəhrışon ozod karde.

 

Şərh yaz


Məxfi kod
Yenilə