Im vebsayti fəaliyyət oqətey bıə.çəmə sayti adres bə “Pars Tudey” ovoştıney bıə.(əmə ısət “pars tudey”-ədəmon.)
Cümə, 28 Oktyabr 2016 13:30

İraği prezident nezicu Mosul şəhri ozod karde əməliyatiku vindımonış karde və votışe: ta bə zəman ki ım şəhr kamilən ozod bə ni əməliyat dəvom pəydo bıkə.

İraği prezident nezicu Mosul şəhri ozod karde əməliyatiku vindımonış karde və votışe: ta bə zəman ki ım şəhr kamilən ozod bə ni əməliyat dəvom pəydo bıkə.

İraği prezident nezicu Mosul şəhri ozod karde əməliyatiku vindımonış karde və votışe: ta bə zəman ki ım şəhr kamilən ozod bə ni əməliyat dəvom pəydo bıkə.

Fuad Məsum zinə əsrə vaxti nezicu əməliyatiyə məntəğonış vinde və votışe: ım əməliyat qıləy əla iyən zumandə plane  ta İraği məmləkətiku İŞİD terroristiyə qrupi beğandəmon.

Şərh yaz


Məxfi kod
Yenilə