Im vebsayti fəaliyyət oqətey bıə.çəmə sayti adres bə “Pars Tudey” ovoştıney bıə.(əmə ısət “pars tudey”-ədəmon.)
Şənbə, 29 Oktyabr 2016 16:09

İrağıjə mənbəon bə Mosul şəhri tərəf iraği mıştərəkə ğıvvon bə nav şeku xəbə dodən.

İrağıjə mənbəon bə Mosul şəhri tərəf iraği mıştərəkə ğıvvon bə nav şeku xəbə dodən.

İrağıjə mənbəon bə Mosul şəhri tərəf iraği mıştərəkə ğıvvon bə nav şeku xəbə dodən.

Bə Ələrağiyyə TV kanali xəbon əsosi qıləy çəş nıkardə holətədə Amerkə tərəfiku İŞİD terroristiyə qrupi işğaliku Musulı ozod kardeyu əməliyati ğət be kənoədə  xəbon bimiku hikayət kardə ki irağıjə ğıvvon bə nav şe həmmə xəttonədə dəvomış heste.

Şərh yaz


Məxfi kod
Yenilə