Im vebsayti fəaliyyət oqətey bıə.çəmə sayti adres bə “Pars Tudey” ovoştıney bıə.(əmə ısət “pars tudey”-ədəmon.)
Bazar, 30 Oktyabr 2016 20:09

Çandə qılə di Mosulı ozod karde əməliyatdə İŞİD terroristiyə qrupi dastiku ozod bəy

Çandə qılə di Mosulı ozod karde əməliyatdə İŞİD terroristiyə qrupi dastiku ozod bəy

İraği mərkəziyə polis İŞİD terroristiyə qrupi dastiku Mosul şəhri ozod kardeyu əməliyati təşkil bə vaxtiku 61 di iyən Neynəva ostanədə 1400 kilometr ozod bəy.

Iraği mərkəziyə polis fərmondə Şakir Codət ımruj votışe: Mosulı ozod karde əməliyati bino beku İŞİD terroristiyə qrupi 747 qılə uzv kıştə bən və 88 nəfər həm dəstqir bən.

Şərh yaz


Məxfi kod
Yenilə