Im vebsayti fəaliyyət oqətey bıə.çəmə sayti adres bə “Pars Tudey” ovoştıney bıə.(əmə ısət “pars tudey”-ədəmon.)
Bazar ertəsi, 31 Oktyabr 2016 09:32

Coqlə fələstinıj sionist rejimi hərbiyə ğıvvon dastədə bə şəhodət rəsedə.

Coqlə fələstinıj sionist rejimi hərbiyə ğıvvon dastədə bə şəhodət rəsedə.

Coqlə fələstinıj sionist rejimi hərbiyə ğıvvon dastədə bə şəhodət rəsedə.

 Bə fələstinı Məa nomo aqentəti elanon əsosi fələstinıjə cıvon zinə Əlxəlilı şimal hissədə Beytəmr diədə de sionist rejimi hərbion dave karde nəticədə çəvon ğandə qullədə bə şəhodət rəsedə.

Im fələstinıjə cıvon şəhodətiku bə nav de sionist ənıştə şəhri sakinon daveədə ki bə sioniston zid qıləy əməliyat be  3 qılə sionisti yarəjə kardə.

Şərh yaz


Məxfi kod
Yenilə