Im vebsayti fəaliyyət oqətey bıə.çəmə sayti adres bə “Pars Tudey” ovoştıney bıə.(əmə ısət “pars tudey”-ədəmon.)
Çərşənbə, 02 Noyabr 2016 10:18

İŞİD terroristiyə qrupi dastiku iraği Mosul şəhri ozod karde əməliyati dəvomədə çı şəhri telerədyo bina həm ozod bı.

İŞİD terroristiyə qrupi dastiku iraği Mosul şəhri ozod karde əməliyati dəvomədə  çı şəhri telerədyo bina həm ozod bı.

İŞİD terroristiyə qrupi dastiku iraği Mosul şəhri ozod karde əməliyati dəvomədə  çı şəhri telerədyo bina həm ozod bı.

 Bə iraği məxsusə hərbiyə ğıvvon fərmondə votəyon əsosi irağıjə ğıvvon zinə noyabri 1 minnə ruji bə Mosul şəhri TV bina daxil bən.

Frans20 nomo xəbəriyə kanal həm bə iraği hərbiyə ğıvvon fərmondə votəyon əsosi elanış karde iraği 1 minnə hərbiyə qrupi bə iraği 2 minnə yolə şəhr daxil bin.

Şərh yaz


Məxfi kod
Yenilə