Im vebsayti fəaliyyət oqətey bıə.çəmə sayti adres bə “Pars Tudey” ovoştıney bıə.(əmə ısət “pars tudey”-ədəmon.)
Cümə axşamı, 03 Noyabr 2016 09:25

Bə Turkiyə Heydər Əlibadi tojə xəbərdarəti

Bə Turkiyə Heydər Əlibadi tojə xəbərdarəti

Bə İRNA xəbon əsosi iraği 1 minnə vəzir Heydər Əlebadi zinə Mosul şəhri ğərb hissədə de Tələfər məntəğə şeyxon iyən yolon vindımonış karde və votışe: əqər Turkiyə bə qıləy xəto doçar bıbo ıştə təcavuzi vədə milli iyən vətəniyə zumandə cəvobi bəinde.

Heydər Əlebadi votışe:bəzion bə Turkiyə səhvə məlumatonışon doə və iraği daxili koonədə bə arə dəşeyu bə Turkiyə ro dodən əmmo əvon bəpe bıznon ki Turkiyə irağədə ıştə faydon domoədəy.

Şərh yaz


Məxfi kod
Yenilə