Im vebsayti fəaliyyət oqətey bıə.çəmə sayti adres bə “Pars Tudey” ovoştıney bıə.(əmə ısət “pars tudey”-ədəmon.)
Cümə, 04 Noyabr 2016 22:24

Turkiyə Diyarbəkr şəhri ostandari çı şəhri Bağlar nomo bə mahlədə bomba tıpe nəticədə qıləy bəyonotış nəşr karde və ım hadisədə PKK uzvon dəxalət karde ehtimaliku xəbəş do.

Turkiyə Diyarbəkr şəhri ostandari çı şəhri Bağlar nomo bə mahlədə bomba tıpe nəticədə qıləy bəyonotış nəşr karde və ım hadisədə PKK uzvon dəxalət karde ehtimaliku xəbəş do.

Turkiyə Diyarbəkr şəhri ostandari çı şəhri Bağlar nomo bə mahlədə bomba tıpe nəticədə qıləy bəyonotış nəşr karde və ım hadisədə PKK uzvon dəxalət karde ehtimaliku xəbəş do.

Imruj sıb saat 8 tədə de məhəlliyə vaxti əsosi polisi məxsusə ğıvvon mərkəzi neziədə bomba tıpə.

BBC TV qıləy təciliyə xəbədə 31 nəfəri kışte və yarəjə be barədə Diyarbəkrı ımrujnə hadisədə xəbəş do.

Şərh yaz


Məxfi kod
Yenilə