Im vebsayti fəaliyyət oqətey bıə.çəmə sayti adres bə “Pars Tudey” ovoştıney bıə.(əmə ısət “pars tudey”-ədəmon.)
Bazar, 06 Noyabr 2016 09:43

Amerkə Əfğanistani şərğ Nənqerhar ostanı ğeyre hərbiyə binaon bombardımon kardə.

Amerkə Əfğanistani şərğ Nənqerhar ostanı ğeyre hərbiyə binaon bombardımon  kardə.

Amerkə Əfğanistani şərğ Nənqerhar ostanı ğeyre hərbiyə binaon bombardımon  kardə.

Bə ironi pəşto zıvonə rədyo elanon əsosi əfğanistanı Nənqerhar ostani Xuqiyani şəhri nezə məntəğəonədə Amerkə hərbiyə ğıvvon zinə şanqonə həvoiyə hucumon nəticədə 2 qılə ğeyre hərbi kıştə və 8 nəfər həm yarəjə bedən.

Şərh yaz


Məxfi kod
Yenilə