Im vebsayti fəaliyyət oqətey bıə.çəmə sayti adres bə “Pars Tudey” ovoştıney bıə.(əmə ısət “pars tudey”-ədəmon.)
Çərşənbə axşamı, 08 Noyabr 2016 14:37

Rusiyə bə Dəməşğ aviyə hujum kardəş ni

Rusiyə bə Dəməşğ aviyə hujum kardəş ni
Çı Maskva mediyaon elanışon kardə ki çı Rusiyə hərbiyon bə Dəməşğ aviyə hucumışon kardə ni.

Bə Fars Agentiyəti raporti əsas, çı Rusiyə mudafiyə vəzarətxonə zinə şəv elanış kardə, Rusiyə aviyə ğıvvon bə Suriyə Dəməşğ məntəğon hərbiyə hucomış kardə ni ijən mediaonədə muntəşir bıə xəbon səhih ni.

Tojədən çı Turkiyə mediaon xəbəşon doə ki, ğuya Rusiyə həvo ğıvvon bə Suriyə Duma iyən Quta məntəğon həvo hucomış kardə.

Suriyədə çı Rusiyə həvo ğıvvon hucum de Bəşar Əsədi tələbi dəvardə soriku bino be.

Şərh yaz


Məxfi kod
Yenilə