Im vebsayti fəaliyyət oqətey bıə.çəmə sayti adres bə “Pars Tudey” ovoştıney bıə.(əmə ısət “pars tudey”-ədəmon.)
Çərşənbə, 09 Noyabr 2016 08:13

Ğərəbaği nomi əvəz kardeyu Ermənistanı fəaliyyəton bə nəticə nırəse

Ğərəbaği nomi əvəz kardeyu Ermənistanı fəaliyyəton bə nəticə nırəse
Azərbaycan Respublika Say nomo bə rujnamə sər redəktor bə Artsax Ğərəbaği nomi peqordıneyu Ermənistanı devləti fəaliyyətonku ıştə təəssufış elan karde.

Azərbaycan Respublika Say nomo bə rujnamə sər redəktor bə Artsax Ğərəbaği nomi peqordıneyu  Ermənistanı devləti fəaliyyətonku ıştə təəssufış elan karde.


Haci Rafiğ de Səhər kanali azəriyə baxşi təşkil doə mısohibə Ğərəbaği nomi əvəz kardeyu Ermənistanı fəaliyyətonış be nəticəş zınə və votışe:ım məmləkəti devlət bə işğal bə məntəğəon nomi əvəz be veyə əhəmmiyyət dodə kikamilən qıləy ğeyre ğanoniyə hərəkəte.

Boku rujnaməon bı rujonədə bə Artsax Ğərəbaği nomo əvəz kardeyu Ermənistanı fəaliyyətonku xəbə dodən.

Şərh yaz


Məxfi kod
Yenilə