Im vebsayti fəaliyyət oqətey bıə.çəmə sayti adres bə “Pars Tudey” ovoştıney bıə.(əmə ısət “pars tudey”-ədəmon.)
Çərşənbə, 09 Noyabr 2016 09:33

İraği paytəxtədə terroristiyə tıpımon

İraği paytəxtədə terroristiyə tıpımon
Bəğdadı şərğ hissədə tıpımon bə çandə nəfəri kışte və yarəjə be bois be.

Bəğdadı şərğ hissədə tıpımon bə çandə nəfəri kışte və yarəjə be bois be.

bə telerədyo aqentəti xəbon əsosi Bəğdad şəhri əməliyatiyə fərmondə qeneral mayor Səd Məən elanış karde zinə şanqi Bəğdadı şərğ Ələmin Əlsani məntəğədə məntəğədə qıləy maşini tıpe nəticədə iraği çandə qılə şəhrvandi kışte və yarəjə beku xəbəş do.

Şərh yaz


Məxfi kod
Yenilə