Im vebsayti fəaliyyət oqətey bıə.çəmə sayti adres bə “Pars Tudey” ovoştıney bıə.(əmə ısət “pars tudey”-ədəmon.)
Çərşənbə, 09 Noyabr 2016 10:48

Tramp erəxedə hələ bunum çəy xanım bə ki sədo doydə

Tramp erəxedə hələ bunum çəy xanım bə ki sədo doydə
Amerkə vıjnemonədə Trampi əcibə hərəkəton


Amerkə prezidenti vıjnemoni faxti  Trampi əcibə koonku qıləyni çı media çəşonku vitəni.joqo ki,əv çəy kəno sədo doə bəştə jimoni həmro erəxə hələ bunum əv bə ki sədo doydə. Media koəvonon ımoşon rəyrə şikor kardəşone.

 

Şərh yaz


Məxfi kod
Yenilə