Im vebsayti fəaliyyət oqətey bıə.çəmə sayti adres bə “Pars Tudey” ovoştıney bıə.(əmə ısət “pars tudey”-ədəmon.)
Cümə axşamı, 10 Noyabr 2016 08:41

Suriyə bohrani həl kardeyu Səd Həriri işarə

Suriyə bohrani həl kardeyu Səd Həriri işarə
Livani 1 minnə vəzir de siyasi iyən sulhinə roon Suriyə bohrani həl kardeş tələb karde.

Livani 1 minnə vəzir de siyasi iyən sulhinə roon Suriyə bohrani həl  kardeş tələb karde.

bə İRNA xəbon əsosi Livanı tojə 1 minnə vəzir Səd Həriri ki tojə devləti təşkil doeyu məmoriyətış heste zinə bə Amerkə tojə president qıləy mesajış vığande və elanış karde ki  de bohran dim bə dimə nezə şərğ məntəğədə  sulh əmniyyət iyən oroməti bə nəticə rosneyu Suriyə bohran bəpe de sulhinə roon bə nəticə bırəson.

Həriri əlavəş karde  məntəğə canqin nəticədə Livan desbə ısət veyə ziyanonış vində və ısət hərəkət kardə ta məntəğədə mıştərəkə jimoni olqo zumand bıkə.

Şərh yaz


Məxfi kod
Yenilə