Im vebsayti fəaliyyət oqətey bıə.çəmə sayti adres bə “Pars Tudey” ovoştıney bıə.(əmə ısət “pars tudey”-ədəmon.)
Şənbə, 12 Noyabr 2016 23:24

Suriyə Hələb şəhrədə xəyli terrorist bə həlokət rəsedən

Suriyə Hələb şəhrədə xəyli terrorist bə həlokət rəsedən
Suriyə hərbiyə ğıvvon ım məmləkəti şimal hissədə Hələb şəhri ğərbədə 260 qılə terroristi bə həlokət rosnedən.

Suriyə hərbiyə ğıvvon  ım məmləkəti şimal hissədə Hələb şəhri ğərbədə 260 qılə terroristi bə həlokət rosnedən.

bə livani Ələhd internetiyə mərkəzi nəğlon istinadi əsosi telerədyo aqentəti xəbə dodə Hələb şəhri ğərbiyə baxşədə Əlnusrə cəhbə nomo bə terroristiyə qrupon daveədə de Suriyə hərbiyə ğıvvon 260 qılə terrorist bə həlokət rəsedən.

bə Əlaləm jurnalisti xəbon əsosi Suriyə hərbiyə ğıvvon Hələb şəhri şərğ və ğərbiyə hissədə terroriston əlağəşon ğət kardə.

Turkiyə hərbiyə ğıvvon həm ımruj qıləy bəyonotdə elanış karde çı məmləkəti ğıvvon Suriyədə bə İŞİD terroristiyə ğıvvon 33 qılə uzvi kıştən.

 

Şərh yaz


Məxfi kod
Yenilə