Im vebsayti fəaliyyət oqətey bıə.çəmə sayti adres bə “Pars Tudey” ovoştıney bıə.(əmə ısət “pars tudey”-ədəmon.)
Bazar, 13 Noyabr 2016 10:49

Vaşinqton Kabulı şimal hissədə Amerkə 4 qılə hərbi kıştə beş təsdiğ karde.

Vaşinqton Kabulı şimal hissədə Amerkə 4 qılə hərbi kıştə beş təsdiğ karde.

Amerkə Əfğanistanı Pərvan ostanədə Bəqram nomo bə hərbiyə mərkəzədə Amerkə 4 qılə hərbi kıştə beş təsdiğış ka.

Amerkə  Əfğanistanı Pərvan ostanədə Bəqram nomo bə hərbiyə mərkəzədə Amerkə 4 qılə hərbi kıştə beş təsdiğış ka.

bə İRNA xəbon əsosi Amerkə mudafiyə vəzir Əşton Karter votışe:Amerkə 4 qılə hərbik kışte beku kəno çı məmləkəti 16 qılə hərbi de qıləy pulşəvıjə hərbi yarəjə bedən.

talibon bə Əfğanistanı Pərvan ostan amerkəvıjon hərbiyə mərkəzi hucum karde məsuliyyətış bə qi qətə və iddaş kardə ki ım hucumədə Amerkə 23 qılə hərbi kıştə bə və 44 nəfər həm yarəjə bən.

talibon qıləy uzv xəyli tıpımonə maddəndə ıştənış Bəqram nomo bə amerkəvıjon hərbiyə mərkəzədə tıpnişe.

2 haftə çimiku bə nav həm talibon bə Bəqram hucum kardeədə Amerkə 12 qılə hərbişon kışte.

Şərh yaz


Məxfi kod
Yenilə