Im vebsayti fəaliyyət oqətey bıə.çəmə sayti adres bə “Pars Tudey” ovoştıney bıə.(əmə ısət “pars tudey”-ədəmon.)
Bazar ertəsi, 14 Noyabr 2016 08:34

Mosulı Kərkukli terroriston dastiku ozod bı.

Mosulı Kərkukli terroriston dastiku ozod bı.
Mosulı şərğ hissədə Kərkukli nomo bə məntəğə kamilə holətədə İŞİD terroristiyə qrupi işğaliku ozod bı.

Mosulı şərğ hissədə Kərkukli nomo bə məntəğə kamilə holətədə İŞİD terroristiyə qrupi işğaliku ozod bı.

bə Əlaləm kanali elanon əsosi irağıjə ğıvvon zinə Mosulı şərğ hissədə Kərkukli nomo bə məntəğəşon kamilə holətədə ozodışon karde və bə çəpə sahili Bəkr və Ədən məntəğəon daxil bin.

bə Əlaləm kanali elanon əsosi iraği federal polis ğıvvon fərmondə Neynəva cənub məntəğon ozod beku xəbəş doə və elanış kardə bə Mosul şəhri tərəf hucum kardeyu hozzı vəziyyətdə hestin.

 

Şərh yaz


Məxfi kod
Yenilə