Im vebsayti fəaliyyət oqətey bıə.çəmə sayti adres bə “Pars Tudey” ovoştıney bıə.(əmə ısət “pars tudey”-ədəmon.)
Bazar ertəsi, 14 Noyabr 2016 10:58

Vəhhabiyyətı təbliğ kardeyu Səudi Ərəbıstoni milyardiyə xarcon

Vəhhabiyyətı təbliğ kardeyu Səudi Ərəbıstoni milyardiyə xarcon
Qıləy amerkəvıjə senator votışe:Səudi Ərəbıston vəhhabiyyətı təbliğ kardeyu milyardon dollar xarc kardə.

Qıləy amerkəvıjə senator votışe:Səudi Ərəbıston vəhhabiyyətı təbliğ kardeyu milyardon dollar xarc kardə.

bə ironi pəşto zıvonə rədyo elanon əsosi Amerkə senat məclisədə nufuz soybə uzv Kıris Morfi votışe: Pakistanədə 24 həzo diniyə mədrəsə heste ki çandə həzo çı məsrəsəonku Səudi Ərəbıstonı mali iyən fikriyə koməkonədə fəaliyyət kardə. ım amerkəvıjə senatori əlavəş karde ım diniyə mədrəsəonədə bə şiəyon iyən ərəbon zid təbliğaton təşkil bedən.

Kıris Morfi əlavəş karde Səudi Ərəbıston 1960 nə soriku desbə ıştə beynəlxalğə səthədə məxsusən Pakistanədə bə diniyə mədrəsəon iyən mərkəzonədə 100 milyard dollar vəhhabiyyətı təbliğ kardeyu xarcış kardə.

Şərh yaz


Məxfi kod
Yenilə