Im vebsayti fəaliyyət oqətey bıə.çəmə sayti adres bə “Pars Tudey” ovoştıney bıə.(əmə ısət “pars tudey”-ədəmon.)
Cümə axşamı, 01 Dekabr 2016 17:09

İraği paytəxtədə terroristiyə tıpımon

İraği paytəxtədə terroristiyə tıpımon
Bəğdadı əməliyati sıxanəvot Səd Məən ımruj elanış karde Bəğdadı şimal hissədə Əlşəb məntəğədə noə bə bomba tıpne nəticədə 2 qılə irağıj kıştə və 7 nəfər yarəjə bedən.

Bə İRNA xəbon əsosi həmçinin ımruj sıb Bəğdadı şərğ Əlsədr şəhrədə iyən Bəğdadı mərkəz Bab Əlşeyx məntəğədə təşkil bə tıpımonədə xəyli irağıjə şəhrvandonku yarəjə bedən.

çan ruj çimiku bə nav həm Bəğdad şəhri şərğ hissədə Cəmilə nomo bə tərəvəz vojorədə qıləy maşini dılədə noə bə bomba tıpe nəticədə 2 nəfər kıştə və 5 nəfər həm yarəjə bedən.

qıləy holədə ki iraği mıştərəkə ğıvvon Mosulı ozod kardeyu və çokə muvəfəğiyyəton rəsən İŞİD terroristiyə qrup iraği mıxtəlif məntəğəon əcumlədə Bəğdad şəhrədə bə ğeyre hərbion kışte məşğule .

irağdə bə İ bə milləton təşkilati heyət bı rujonədə elanış kardə 2016 minnə sori oktiyabrə manqi1700 qılə irağıj xışmqinə hərəkəton nəticədə kıştə bən.

Şərh yaz


Məxfi kod
Yenilə