Im vebsayti fəaliyyət oqətey bıə.çəmə sayti adres bə “Pars Tudey” ovoştıney bıə.(əmə ısət “pars tudey”-ədəmon.)
Şənbə, 03 Dekabr 2016 18:44

İraği Mosul şəhrədə tıpımon bə xəylion kışte və yarəjə be bois bə.

İraği Mosul şəhrədə tıpımon bə xəylion kışte və yarəjə be bois bə.
İraği şimal Mosul şəhrədə terroristiyə tıpemon bə çandə qılə irağıjə ğeyre hərbi kışte və yarəjə be bois bedə.

Bə İRNA xəbon əsosi İŞİD terroristiyə qrup ımruj Əlğadisiyə mahlədə qıləy tanketi tıpneədə bə 24 qılə ğeyre hərbiyə irağıji kışte bois bedən.

Mosul şəhri şərğ Əlğadisiyə mahlə bı rujonədə İŞİD terroristiyə qrupi dastiku ozod bə.

Şərh yaz


Məxfi kod
Yenilə