Im vebsayti fəaliyyət oqətey bıə.çəmə sayti adres bə “Pars Tudey” ovoştıney bıə.(əmə ısət “pars tudey”-ədəmon.)
Bazar, 04 Dekabr 2016 10:29

Bəhreyndə bə ale xəlifə zid etirazinə mitinqon təşkil kardeyu dəvət.

Bəhreyndə bə ale xəlifə zid etirazinə mitinqon təşkil kardeyu dəvət.
Bəhreynədə bə muxalifə qrupon bəhreynı ruhaniyonku tərəfdarəti karde xoto ım məmləkətiku dəvətışon karde ta etirazinə mitinqədə iştirak bıkən.

Bə Əlaləm TV kanali elanon əsosi ale xəlifə rejimi muxalifə qrupon bəhreynı millətiku tələbışon karde ımruj bəhreynı yolə ruhani şeyx İsa Ğasım iyən bəhreynı milli vəhdət cəmaəti zindonədə bə rəhbər şeyx İsa Ğasımı məhkəmə bəpeştə etirazinə mitinqədə iştirak bıkən.

bəhreynı millət zinə ale xəlifə rejimi erğçiyə hərəkəton məhkum kardeyu Əlderaz məntəğədə etirazinə mitinqışon təşkil karde.

 

Şərh yaz


Məxfi kod
Yenilə