Im vebsayti fəaliyyət oqətey bıə.çəmə sayti adres bə “Pars Tudey” ovoştıney bıə.(əmə ısət “pars tudey”-ədəmon.)
Bazar ertəsi, 05 Dekabr 2016 11:30

Ğəfğazı məntəğədə İŞİD terroristiyə qrupi sərkərdə bə həlokət rəsə.

Ğəfğazı məntəğədə İŞİD terroristiyə qrupi sərkərdə bə həlokət rəsə.
Rusiyə əmniyyətiyə ğıvvon Rusiyə Dağıstan Respublika paytəxt Maxaç Ğələ neziədə təşkil doə əməliyatədə Ğəfğazı məntəğədə İŞİD terroristiyə qrupi sərkərdə həlokət rusnedən.

Bə Press TV zinə xəbon əsosi (Rusiyə TR kanali nəğliku) Ğəfğazı ostanədə İŞİD terroristiyə qrupi sərkərdə Rustəm  Aselderov ki 5 qılə terroristi miyonədə be həminə əməliyatədə kıştə bedə.

ım şəxs de Əbu-Muhəmməd ləğəbi Rusiyə cənub ğərb Volqaqırad şəhri terroristiyə hucumədə dastış hest bı.

ım hucumədə ki 3 sor çimiku bə nav təşkil be 30 nəfər kıştə və yarəjə bedən.

Rusiyə məxsusə hərbiyə ğıvvon ım əməliyatışon Talqi nomo bə di neziədə əncum dodən.

 

Şərh yaz


Məxfi kod
Yenilə