Im vebsayti fəaliyyət oqətey bıə.çəmə sayti adres bə “Pars Tudey” ovoştıney bıə.(əmə ısət “pars tudey”-ədəmon.)
Çərşənbə axşamı, 06 Dekabr 2016 10:28

İŞİD terroristiyə qrupi sərkərdə Mosuliku tılə.

İŞİD terroristiyə qrupi sərkərdə Mosuliku tılə.
İraği şimal Neynəva ostaniku bə rəsə xəbon əsosi İŞİD terroristiyə qrupi sərkərdəon əcumlədə Əbubəkr Əlbəğdadi Mosul şəhriku de Suriyə sərhəddiyə məntəğə tıləy.

Mutəmadiyə holətədə məğlubiyətion bəpeştə və Mosul şəhrədə muhasirə saxt be bəpeştə İŞİD terroristiyə  qrupi sərkərdə ıştə uzvon tıleyu əmr doeədə dəvon bəico Neynəva ostani ğərb Əlbəac  nomo bə məntəğədə (Suriyə sərhəddi neziədə) niyon bən.

çimiku bə nav  bə Mosul şəhri tərəf iraği hərbiyə ğıvvon nav omeədə və terroriston bə çərçivə eqıniyeədə ım terroristiyə qrupi sərkərdə ıştə uzvonku piyəş be Mosul şəhri tərk bıkən.

Şərh yaz


Məxfi kod
Yenilə