Im vebsayti fəaliyyət oqətey bıə.çəmə sayti adres bə “Pars Tudey” ovoştıney bıə.(əmə ısət “pars tudey”-ədəmon.)
Çərşənbə, 07 Dekabr 2016 20:50

Bə Suriyə Hələb şəhr terroriston hucumədə 76 nəfər kıştə və yarəjə bedən.

Bə Suriyə Hələb şəhr terroriston hucumədə 76 nəfər kıştə və yarəjə bedən.
silah bə dast qətə terroriston ımruj Bə Hələb şəhər rəketinə hucumədə bə Suriyə 12 qılə ğeyre hərbiyə şəhrvandi kışte və 64 nəfəri yarəjə be bois bedən.

Bə İRNA xəbon əsosi Hələb şəhri şərğiyə baxşədə muhasirə bə terroriston  ım şəhrədə hərbiyə ğıvvon bə nav ome intiğam se xoto bə Mislon Əlməşarəğə Əlmartini Ələzimiyə iyən Ələzaə mahləon de rəketi hucum kardən.

eyne holədə Ğəhtaniyə şəhri neziədə Əltəvail diədə(Suriyə şimal şərğ) təşkil bə tıpımoni nəticədə 6 nəfər kıştə və 9 nəfər həm yarəjə bedən.

Şərh yaz


Məxfi kod
Yenilə