Im vebsayti fəaliyyət oqətey bıə.çəmə sayti adres bə “Pars Tudey” ovoştıney bıə.(əmə ısət “pars tudey”-ədəmon.)
Cümə axşamı, 08 Dekabr 2016 14:29

Amerkəvıjə hərbiyə təyyarəon hucumədə çandə qılə irağıjə şəhrvandi kıştə bedən.

Amerkəvıjə hərbiyə təyyarəon hucumədə çandə qılə irağıjə şəhrvandi kıştə bedən.
İraği məclisi əmniyyəti və mudafiyə kamisiya uzvi elanış karde Ğaim şəhrədə 3 qılə vıjor iyən qıləy ticariyə mərkəzi bombardımoni nəticədə təğribən 80 nəfər kıştə və çandə nəfər həm yarəjə bedən.

Bə Əlaləm xəbon əsosi iraği əmniyyəti və mudafiyə kamisiya uzv Muhəmməd Əlkərbuli ım hucumon Amerkə hərbiyə təyyarəon tərəfiku təşkil bə.

Əlkərbuli çı  məmləkəti devlətiku tələbış karde Amerkə hərbiyə təyyarəon hucumon nəticədə motəmadiyə holətədə irağıjə şəhrvandon kışte barədə təhğiğ kardeyu qıləy komitə təşkil bıbo.

Şərh yaz


Məxfi kod
Yenilə