Im vebsayti fəaliyyət oqətey bıə.çəmə sayti adres bə “Pars Tudey” ovoştıney bıə.(əmə ısət “pars tudey”-ədəmon.)
Bazar, 11 Dekabr 2016 00:03

Bə Səudiyə Ərəbıstoni hərbiyə təlimon Almaniya tərəfiku

Bə Səudiyə Ərəbıstoni hərbiyə təlimon Almaniya tərəfiku
Səudiyə Ərəbıstonədə bə Almaniya səfarət çı məmləkəti tərəfiku bə Səudiyə Ərəbıstoni zabiton təlim doeku xəbəş do.

Bə İRNA xəbon əsosi Riyaddə bə Almaniya səfarət qıləy bəyonotədə elanış karde bə Səudiyə Ərəbıston Almaniya mudafiyə vəziri səfər karde məğsəd bə Səudiyə hərbion hərbiyə təlim devrəonru təvafuğnamə imza kardeyu bə.

Şərh yaz


Məxfi kod
Yenilə