Im vebsayti fəaliyyət oqətey bıə.çəmə sayti adres bə “Pars Tudey” ovoştıney bıə.(əmə ısət “pars tudey”-ədəmon.)
Bazar, 11 Dekabr 2016 23:44

İraği hərbiyə ğıvvon inkişaf ım məmləkəti şimal hissədə.

İraği hərbiyə ğıvvon inkişaf ım məmləkəti şimal hissədə.
İrağıjə ğıvvon Mosul şəhri şərğ hissədə coqlə məntəğəşon terroriston dastiku ozodışon karde.

Bə telerədyo aqentəti xəbon əsosi iraği şimal Neynəva əməliyati fərmondə elanış karde  de terarizmi mubarizə bıkə təşkilat ımruj muvəfəğ bedən Mosul şəhri şərğ hissədə Əlnur nomo bə məntəğə kamilə holətədə ozod bıkən və iraği pərçəmi ım məntəğə binaon piyo rost kardən.

Şərh yaz


Məxfi kod
Yenilə