Im vebsayti fəaliyyət oqətey bıə.çəmə sayti adres bə “Pars Tudey” ovoştıney bıə.(əmə ısət “pars tudey”-ədəmon.)
Çərşənbə, 14 Dekabr 2016 23:37

İşğal bə Ğodsı ğədimiyə baxşədə qıləy fələstinıjə fələstinıjə cıvoni şəhodət.

İşğal bə Ğodsı ğədimiyə baxşədə qıləy fələstinıjə fələstinıjə cıvoni şəhodət.
Fələstinı səhiyyə vəzorətxonə işğal bə Ğodsı ğədimiyə baxşədə qıləy cıvonə fələstinıji şəhodətiku xəbəş do.

Bə Fələstinı məlumat ərosnə mərkəzi elanon əsosi fələstinı səhiyyə vəzorətxonə ımruj zuhrə vaxti qıləy bəyonotədə elanış karde sionist rejimi hərbiyə ğıvvon qıləy cıvonə fələstinıji  bə sioniston zid əməliyat təşkil doe vavunədə Bab Ələsbat neziədə de qullə bə şəhodət rusnedən.

Bə şohidon votəyon əsosi 10 qıləsə veyə qrullə bə ım cıvonə fələstinıji tərəf ğandə bedə.

Şərh yaz


Məxfi kod
Yenilə