Im vebsayti fəaliyyət oqətey bıə.çəmə sayti adres bə “Pars Tudey” ovoştıney bıə.(əmə ısət “pars tudey”-ədəmon.)
Cümə axşamı, 15 Dekabr 2016 15:05

İŞİD terroristiyə qrup irağədə de veyə miğdar silah istihsal karde domoədəy.

İŞİD terroristiyə qrup irağədə de veyə miğdar silah istihsal karde domoədəy.
London şəhrədə bə canqiyə silahon nomo təhğiğat muəssisə tojə sənədon əsosi İŞİD terroristiyə qrup iraği məmləkətdə de veyə miğdar silah istihsal karde holədəy ki çəy imkanon və ehtiyac bə maddon həm turkiyəku təmin kardə.

Bə Press TV xəbon əsosi canqiyə silahon təhğiğatiyə muəssisə zinə elanış karde İŞİD terroristiyə qrup Turkiyə daxilədə bəzi mərkəzonədə ıştə əlağə hifz kardeədə və çı məmləkətiku bə irağ ehtiyac bə maddon daxil kardeədə ıştə uzvonru imkan təşkil kardə ta 10 həzo silah iraği şimal Mosul şəhri ətrofədə istihsal bıkə.

ım muəssisə icraiyə mudir Cimz Bavın xəbərdarətiş do iraği şimal Mosul şəhri ozod kardeyu iraği hərbiyə ğıvvon əməliyati rost beədə təlim vində terroriston silah istihsal karde cəhətdə həmçinan bəznen ım cəhətdə ıştə təxəssusiku istifadə karde.

Şərh yaz


Məxfi kod
Yenilə