Im vebsayti fəaliyyət oqətey bıə.çəmə sayti adres bə “Pars Tudey” ovoştıney bıə.(əmə ısət “pars tudey”-ədəmon.)
Bazar, 18 Dekabr 2016 11:47

Ramullaədə qıləy fələstinıjə cıvoni şəhodət.

Ramullaədə qıləy fələstinıjə cıvoni şəhodət.
sionist rejimi hərbion zinə əsrə vaxti bə İordaniya ğərbiyə sahil təşkil doə hucumədə qıləy fələstinıjə cıvon bə şəhodət rəsedə.

Bə fələstinı məlumat ərosnə mərkəzi elanon əsosi sionist rejimi hərbiyə ğıvvon hucumədə bə İordaniya ğərbiyə sahili şimal hissə Beyt Rima məntəğə Əhməd Hazem Əldimavi nomo bə 19 sorə fəsəltinıjə cıvon bə şəhodət rəsedə.

ım fələstinıj qıləy holədə bə şəhodət rəsə ki fələstinıjə şəhrvandon şanbə ruji bə intifazə 6 qılə şəhidi təşicənazə məşğul bin ki sionist rejim çandə manq dəvarde bəpeştə çəvon cənazəonış bə çəvon ailə doə bı.

Şərh yaz


Məxfi kod
Yenilə