Im vebsayti fəaliyyət oqətey bıə.çəmə sayti adres bə “Pars Tudey” ovoştıney bıə.(əmə ısət “pars tudey”-ədəmon.)
Cümə axşamı, 22 Dekabr 2016 13:00

sionist rejimi hərbion qıləy fələstinıjə cıvonışon bə şəhodət rosin.

sionist rejimi hərbion  qıləy fələstinıjə cıvonışon bə şəhodət rosin.
sionist rejimi hərbiyə ğıvvon ğandə qullə nəticədə qıləy fələstinıjə cıvon işğal bə Ğudsı şimal hissədə Kəfər Əğəb məntəğədə şəhid bedə.

Bə Əlaləm TV kanali ımrujnə xəbon əsosi ım fələstinıjə cıvoni şəhodətədə Ğudsı intifazə şəhidon ədəd bə 270 nəfər rəsə.

bə fələstinıjon zid sionist rejimi cinayəton ve beədə əcumlədə bə hırdənon zid cinayəton ciddi ceədə həmçinin bə islamiyə vıron zid hucumon rost beədə iyən Ələğsa məçiti zəmani və məkani cəhətonədə baxş karde xoto fələstinıjon 2015 minnə sori oktiyabrə manqi bə ım cinayəton cəvob doe xoto Ğudsı intifazəşon bino karde.

 

Şərh yaz


Məxfi kod
Yenilə