Im vebsayti fəaliyyət oqətey bıə.çəmə sayti adres bə “Pars Tudey” ovoştıney bıə.(əmə ısət “pars tudey”-ədəmon.)
Cümə axşamı, 22 Dekabr 2016 13:39

Hələb şəhr kamilə holətədə Suriyə hərbiyə ğıvvon dastədəy.

Hələb şəhr kamilə holətədə Suriyə hərbiyə ğıvvon dastədəy.
Londonədə Suriyə insonə həxon nəzorət bıkə təşkilati elanış karde Suriyə şimal Hələb şəhr ısət kamilə holətədə Suriyə hərbiyə ğıvvon nəzarəti jiyədəy.

Bə Suriyə D press sayti nəğlon əsosi Suriyə hərbiyə ğıvvon Hələb şəhrışon bəştə dast qəte çunki oxonə silahlinə qrup həm çı şəhriku xaric bin.

Suriyə insonə həxon nəzorət bıkə mərkəz ki xaric də bə muxalifə suriyəvıjon vabəstəy elanış kardə fəğət qıləy qədə vırə  terroriston extiyorədəy.

bə Rusiyə sputnik aqentəti xəbə dodə Turkiyə 1 minnə vəzir Bin Əli Yildırım ımruj dekabri 22 nə ruji votəşe ki təğribən 40 həzo nəfər Hələb şəhri şərğ hissəku xaric bən.

 

Şərh yaz


Məxfi kod
Yenilə