Im vebsayti fəaliyyət oqətey bıə.çəmə sayti adres bə “Pars Tudey” ovoştıney bıə.(əmə ısət “pars tudey”-ədəmon.)
Şənbə, 24 Dekabr 2016 10:08

Bə sionist rejimi bina soxte zid I bə milləton əmniyyət şuraədə ğətnamə bə imza rəsə.

Bə sionist rejimi bina soxte zid I bə milləton əmniyyət şuraədə ğətnamə bə imza rəsə.
İ bə milləton əmniyyət şura cumə şəvi de 14 qılə mısbətə sədo işğal bə sərzəminonədə sionist ənıştə binaon soxte vəy qəte ğətnaməş təsdiğış karde.

Bə İRNA xəbon əsosi bə İ bə milləton təşkilati əmniyyət şura ğətnamə əsosi sionist rejim vəzifədo bəbe təciliyə holətədə kamilə şərayetədə Fələstinı işğal bə sərzəminədə ıştə bina soxte həmmə fəaliyyəton əcumlədə Ğudsı şərğ hissədə ğət bıkə.

İ bə milləton təşkilati əmniyyət şura uzv bə məmləkətonku fəğət Amerkə sioniston tərəfiku işğal bə ərazionədə be tərəf mande və əmande məmləkəto bəy mısbətə sədoşon do.

Şərh yaz


Məxfi kod
Yenilə