Im vebsayti fəaliyyət oqətey bıə.çəmə sayti adres bə “Pars Tudey” ovoştıney bıə.(əmə ısət “pars tudey”-ədəmon.)
Bazar, 25 Dekabr 2016 14:59

Heyfa natə mərkəzədə tıpımon iyən otəş hadisə.

Heyfa natə mərkəzədə tıpımon iyən otəş hadisə.
Imruj işğal bə fələstinı ğərb hissə Heyfa natə mərkəzədə qıləy tanker tıpeədə ım mərkəz otəş qıni.

Dəvardə manqi həm fələstını işğaliyə ərazi Heyfa şəhrədə qıləy yolə otəş hadisə bino be və 130 nəfərisə ve yarəjə və 12 qılə məntəğəku cəmaət beşı.

Heyfa otəş qəte hadisədə həmçinin 70 həzo nəfər sionist ənıştə şəhri sakinon ıştə kəonku xaric bən.

Şərh yaz


Məxfi kod
Yenilə