Im vebsayti fəaliyyət oqətey bıə.çəmə sayti adres bə “Pars Tudey” ovoştıney bıə.(əmə ısət “pars tudey”-ədəmon.)
Çərşənbə, 13 iyul 2011 12:25

Rusiyə hərəkat ıştə moğiyətı tozədən də dat varde yo dınyodə

Rusiyə hərəkat ıştə moğiyətı tozədən də dat varde yo dınyodə

 Rusiyə hərəkat ıştə moğiyətı tozədən də dat varde yo dınyodə

 

 

 Ğəzağestanı devrəiyə məsoliyət bə islamiy həmkarəti təşkilat bəzone bə rusiyə ım olkə şəryetı tozədən ogardıniye yo komək bıkə

Şərh yaz


Məxfi kod
Yenilə