Im vebsayti fəaliyyət oqətey bıə.çəmə sayti adres bə “Pars Tudey” ovoştıney bıə.(əmə ısət “pars tudey”-ədəmon.)
Çərşənbə, 13 iyul 2011 20:04

Medvedefı əjibə dəstor bı ım ilkə hərbi ğıvon

Medvedefı əjibə dəstor bı ım ilkə hərbi ğıvon

Dimitri medvedef rusiyə perezdentı ım olkə hərbi ğıvə ku tələbış kay ki ıştə olkə zomand kardeyo bı silhinə imkanaton daxl karde xarijdə dəstorış doiy

Dimitri medvedef rusiyə perezdentı ım olkə hərbi ğıvə ku tələbış kay ki ıştə olkə zomand kardeyo bı silhinə imkanaton daxl karde xarijdə dəstorış doiy

Şərh yaz


Məxfi kod
Yenilə