Im vebsayti fəaliyyət oqətey bıə.çəmə sayti adres bə “Pars Tudey” ovoştıney bıə.(əmə ısət “pars tudey”-ədəmon.)
Şənbə, 23 iyul 2011 15:52

Iron eslam respoblekə presdevt

Iron eslam respoblekə presdevt

 dınyoədə na ədalətenə   hokoməton

 

Iron eslam respoblekə presdevt eşarəş kə dınyoədə na ədalətenə   hokoməton bəştə roy oxo rəsən və dınyo bə ğıləy ədalətenə nəzm ehtrom və ədaləte əsasəndə ehteyəjeş heste

Şərh yaz


Məxfi kod
Yenilə