Im vebsayti fəaliyyət oqətey bıə.çəmə sayti adres bə “Pars Tudey” ovoştıney bıə.(əmə ısət “pars tudey”-ədəmon.)
Dınyo
Cümə, 04 Noyabr 2011 02:24

Siriya

  Siriya Siriya müfti nüt due dışmene nuninti rika hərəkəto bərədə extelaf doz karde xou ımükə əndə.
Cümə, 04 Noyabr 2011 02:24

əfğanestan

  əfğanestan 13 gıə amerika nizamiya ğıron kışte əfğğanestan də.  Yas musən ğəyre müntəzerrə fərər bı libi paitəxt nato təşkilati kül dəbir ımruj dışanbə bı terablüs libi paitəxt daxil bə. …
Cümə, 04 Noyabr 2011 02:23

Irak

  Irak Hoşyar zibari votış: de amerika nizamiyon xaricbe iraki ğıron bəzonen irki ğırvon bəzonen irakı məntəğə də əmniyət bər əvror bı kon Irakı xareci vəzir ımüka nizamiyat bər ğəror …
Cümə, 04 Noyabr 2011 02:21

Suis

    Eteraz bı islamı mübarriza karde suis də.   3 Həzo sənve Suisı millət ımülkə parlamentı nəvədə bı ğərbiyə alkan dı dimə rəftoro avoropaiyə mısəlmon dı navədə eterzinə mitingışon təşkildoy …
Cümə, 04 Noyabr 2011 02:03

yegept

yegepti milləti müxalefət de ım ülkə əsasi ğanoni piş nevisi doz karde əndə
Cümə, 04 Noyabr 2011 02:00

amerika

fəğırı ələvə pəydo karde amerika də
Cümə, 04 Noyabr 2011 01:55

siriya milləti

siriya milləti müdafiə idomə ım ülkə perizdent bəşar əsdi ko
Cümə, 04 Noyabr 2011 01:37

siriya

 siriya esteğbal ərəbı təşkilati pelani ko
Cümə, 04 Noyabr 2011 01:17

estanbulı iclas

hamed kərzəy və əbdolla gül əfğanestan və türkiyə perizdenton estanboli iclas əndə bı əmniyəti bərğəror be əfğanestan də de məntəğə ülkan həmkarəti əndə təkidışon kardə
Cümə, 04 Noyabr 2011 01:09

amerika

amerika teraristiyə hərəkəton səndon üşko ben
Cümə, 04 Noyabr 2011 00:57

val estırit

 val estıritı partia səbarz be fəhləon eterazinə mitingon də
Cümə, 04 Noyabr 2011 00:45

iron

 təkid  bı iron və libi rabitə çok be barəndə
Cümə axşamı, 03 Noyabr 2011 17:35

sarkuzi

sarkozi və merkel bı yonan refrandomi təşkil be barəndə ım ülkə əndə nota şon doy
Cümə axşamı, 03 Noyabr 2011 00:04

amerika

 ilə gəzet elanış kardə ki amerika və rusiyə porogırami atüminə silah müdernizə karde yo
Cümə axşamı, 03 Noyabr 2011 00:03

potin

potinı cəsosi nüfoz desbə kilintoni dəftər də
Bazar ertəsi, 31 Oktyabr 2011 23:44

əfğanestan

əfğanestanı perizeedentı səfər bı türkiə
Bazar ertəsi, 31 Oktyabr 2011 23:24

Ermənestan

  Ermənestanı səfir irondə ironıj erməni radio ko diəş kay
Bazar ertəsi, 31 Oktyabr 2011 00:47

rusi ilə gəzet

Rusiyə ilə gəzet nıvıştışe ki amerika de şıdət bı iron ehtiyocış hese
Bazar ertəsi, 31 Oktyabr 2011 00:44

maskva

  Maskva islami mədəniyəti təhğiğati mərkəzi məsol votışe islamiyə fəlsəfə rusiyə də məxsosə vırəş hese  
      Iron xareci vəzir de cəlal talebani irakı perizdent didorıç kay əli əkbər salehi ironı xareci vəzir ki ıştə devrəiyə səfər də bı məntəğə ğətəri ko bı bəğdad …