Im vebsayti fəaliyyət oqətey bıə.çəmə sayti adres bə “Pars Tudey” ovoştıney bıə.(əmə ısət “pars tudey”-ədəmon.)
Dınyo
Ilə teraristiyə gurohəki əsir gəte irak də
Bazar, 30 Oktyabr 2011 23:23

yəmən

Yəmən ıştə hüzı be əbdülla saleh diktaturiyə hükuməti arəku barde yo
salehi və barzani təkid bı pejakı məsələ iron xareci vəzir və irakı kürdestani məntəğə məoı pejakı teraristiyə guropı məsələ iy ki bə üxo rəsə zınəşone
siriya milləti çandin milyoniyə  mitingı idomə  de bəşar əsədi  ım ülkə peridenti ko
Bazar, 30 Oktyabr 2011 23:00

fıransə

fıransə milləti nigəronəti ım ülkə eğtesadi bevəcə şərayeti ko
Bazar, 30 Oktyabr 2011 22:26

kərzəy

 kərzəy bı türkiyə şə
  Nato kül dəbiri təkid bı əmniyəti məsoliyəton bı əfğanı ğıvon
 şazadə nayef ben əbdüləziz ərəbestani vəliəhd bə
Şənbə, 29 Oktyabr 2011 23:50

amerika

  sia təşkilati tüjə itırikə hərəkəton teroron ko xavərmiyanə məntəğə də
Cümə axşamı, 27 Oktyabr 2011 00:45

türkiyə

  Islamiyə hicabı tərəfdaron eteraz türkiyə də
Cümə axşamı, 27 Oktyabr 2011 00:18

ermənestan

Türkiyə ermənestani kümək bı ım ülkə zelzelə girıftor bə kəson ğəbolış nıkə
Cümə axşamı, 27 Oktyabr 2011 00:13

Türkiyə

    Türkiyə Zelzelə şidət gəte domədə türkiyə də ım ülkə esraili ku küməkış tələb kardə  
Çərşənbə, 26 Oktyabr 2011 23:56

siriya

eterazinə mitig siriya də
Çərşənbə, 26 Oktyabr 2011 23:53

ərəbestani tojə pudşo

ərəbestan de naefı şahzadə vəliəhdə əndə
Çərşənbə, 26 Oktyabr 2011 23:47

libi

  Libi doston kamitə de ğətəri rəhbəri əndə
Çərşənbə axşamı, 25 Oktyabr 2011 19:12

seyed həsən nəsrolla

  Livanı hezbülla kül dəbir amerika be əsasə idıaon ironı zid tehronı müxalefət de müstəğim rabitə bərğəror karde yo de vaşengton zınəşe
Çərşənbə axşamı, 25 Oktyabr 2011 18:54

amerika

 amerika arəku be halədəy
Çərşənbə axşamı, 25 Oktyabr 2011 18:48

Rusiyə

     Rusiyə esraili bino doz karde məhkomış kay Rusiyə daemi nımayəndə beynılxalğ təşkilat də esraili tojədən bino doz karde fələstin məntəğəon də məhkomış kardə
Çərşənbə axşamı, 25 Oktyabr 2011 18:32

Amerikaiyə heyəti səfər bı turkiyə

  Amerikaiyə heyəti səfər bı turkiyə Turkiyə estarı xəbəiyə mərkəz elanış kay ki iy gurop amerika əmiyəti əcomlə xareci təşkilati məsolon və siya cəsosəti təşkilati üzvon və ef bi ay pülis …
Çərşənbə axşamı, 25 Oktyabr 2011 00:21

islamiyə cihadi təkidə

islamiyə cihadi təkidə bə nizamiyə səhoniston zindoni kardeyu