Im vebsayti fəaliyyət oqətey bıə.çəmə sayti adres bə “Pars Tudey” ovoştıney bıə.(əmə ısət “pars tudey”-ədəmon.)
Cümə, 23 Dekabr 2016 13:39

Tolışi rədyo xəbon

Tolışi rədyo xəbon dekabri 22 nə ruji bərnamə
Maskva 3 tərəfə iclos Suriyə hakimiyyət istiğlal və ərazi təmamiyyətiku tərəfdarəti karde xoto bə.
Çərşənbə, 21 Dekabr 2016 13:59

Tolışi rədyo ımrujnə xəbon

Tolışi rədyo ımrujnə xəbon
sionist rejim və Azərbaycan Respublika dustiyəti kilipi təğdimati mərosim
Çılə şəvi təbrik vote iyən tolışi rədyo ımrujnə xəbon
İroni azəriyə zıvonə ostanon nımojəvoton bə Netaniyaho bə Boku ome xoto etirazinə bəyan namə
Bazar, 11 Dekabr 2016 13:38

Tolışi rədyo ımrujnə xəbon

Tolışi rədyo ımrujnə xəbon
Tolışi rədyo zinə bərnamə kırtə xəbon
Azərbaycan Respublikaədə dindaron həmçinan həbs bedən
Bazar, 11 Dekabr 2016 10:00

Tolışi rədyo zinə bərnamə xəbon

Tolışi rədyo zinə bərnamə xəbon
Bazar, 11 Dekabr 2016 09:59

Tolışi rədyo kırtə xəbon

Tolışi rədyo kırtə xəbon
Məntəğə iyən suriyə məmləkətdə ğərbion no təmizə planon məğlub be holədən.
Imsornə sori əvvəliku desbə ısət ironi Ostoro sərhəddiku 500 həzo nəfərisə be şe omeşon kardə.I
Bazar, 11 Dekabr 2016 09:37

Tolışi rədyo xəbon

Tolışi rədyo xəbon dekabri 9 nə ruji bərnamə
Cümə axşamı, 08 Dekabr 2016 13:50

Tolışi rədyo ımrujnə kırtə xəbon

Tolışi rədyo ımrujnə kırtə xəbon
Azərbaycan Respublikaədə bə dindaron zid tojə məhdudiyəton
Cümə axşamı, 08 Dekabr 2016 13:33

Tolışi rədyo ımrujnə xəbon

Tolışi rədyo ımrujnə xəbon
Cümə axşamı, 08 Dekabr 2016 08:57

Tolışi rədyo zinə bərnamə kırtə xəbon

Tolışi rədyo zinə bərnamə kırtə xəbon
Cümə axşamı, 08 Dekabr 2016 08:30

Edam hıkmon dəvom Səudiyə Ərəbıstonədə

Edam hıkmon dəvom Səudiyə Ərəbıstonədə
Cümə axşamı, 08 Dekabr 2016 08:22

Tolışi rədyo xəbon

Tolışi rədyo xəbon  dekabri 7 nə ruji bərnamə
Page 1 of 147