Im vebsayti fəaliyyət oqətey bıə.çəmə sayti adres bə “Pars Tudey” ovoştıney bıə.(əmə ısət “pars tudey”-ədəmon.)
Bazar, 18 Sentyabr 2016 23:56

Vilayət və imamət haftə mınosibətiku Kərimə-Ğıroni məclis.

Vilayət və imamət haftə mınosibətiku Kərimə-Ğıroni məclis.

Vilayət və imamət haftə mınosibətiku kərimə ğıroni iclos.

Bə Məriyan Xəbər sayti elanon əsosi Vilayət və imamət haftə mınosibətiku Məşhəd şəhriku kərimə ğıroni beynəlxalğə ğari Əhmədi Vəfa iştirak kardeədə Əsalem(Əslum) nomo bə tolışə şəhrədə kərimə ğıroni iclos bərpo be.

Şərh yaz


Məxfi kod
Yenilə