Im vebsayti fəaliyyət oqətey bıə.çəmə sayti adres bə “Pars Tudey” ovoştıney bıə.(əmə ısət “pars tudey”-ədəmon.)
Bazar ertəsi, 19 Sentyabr 2016 15:40

Bə Məriyan Xəbər sayti elanon əsosi Tolış şəhri islamiyə təbliğat idarə rəis Bəhram Xoşhal imamət və vilayət mubarəkə 10 rujə əyyami mınosibətiku şoə bərnamon icra kardeku xəbəş do.

Bə Məriyan Xəbər sayti elanon əsosi Tolış şəhri islamiyə təbliğat idarə rəis Bəhram Xoşhal imamət və vilayət mubarəkə 10 rujə əyyami mınosibətiku şoə bərnamon icra kardeku xəbəş do.

Bə Məriyan Xəbər sayti elanon əsosi Tolış şəhri islamiyə təbliğat idarə rəis Bəhram Xoşhal imamət və vilayət mubarəkə 10 rujə əyyami mınosibətiku şoə bərnamon icra kardeku xəbəş do.

 Tolış şəhri islamiyə mədəniyyət idarə 8 sor mığəddəsə mudafiyə devrani ğəhrəmanonku yod karde xoto iyən vilayət və imamətı mubarəkə 10 rujə əyyami mınosibətiku de tolış şəhri Baran nomo bə hınə soybə qrupi  şəhrivərə manqi 24 və 25 nə rujonədə saat 17  tolış şəhri islamiyə mədəniyyət idarə Merac salonədə bərnamə icra bəkan.

Şərh yaz


Məxfi kod
Yenilə