Im vebsayti fəaliyyət oqətey bıə.çəmə sayti adres bə “Pars Tudey” ovoştıney bıə.(əmə ısət “pars tudey”-ədəmon.)
Bazar, 25 Sentyabr 2016 20:01

İroni mığəddəsə mudafiyə haftə mınosibətiku tolışə şəhronədə şer iyən xatirə vote mərasim bərpo be.

İroni mığəddəsə mudafiyə haftə mınosibətiku tolışə şəhronədə şer iyən xatirə vote mərasim bərpo be.

İroni mığəddəsə mudafiyə haftə mınosibətiku tolışə şəhronədə şer iyən xatirə vote mərasim bərpo be.

Im mərasim Masal iyən Şandermən nomo bə tolışə şəhronədə dəvarde.

Tolışə rəzməndəon 8 sor mığəddəsə mudafiyə devraniku ıştə xatironku qəpışon jə.

Şərh yaz


Məxfi kod
Yenilə