Im vebsayti fəaliyyət oqətey bıə.çəmə sayti adres bə “Pars Tudey” ovoştıney bıə.(əmə ısət “pars tudey”-ədəmon.)
Çərşənbə axşamı, 27 Sentyabr 2016 18:18

Mığəddəsə mudafiyə haftə mınosibətiku Masal nomo bə tolışə şəhrədə ım devraniku xatirə vote mərasim bərpo be.

Mığəddəsə mudafiyə haftə mınosibətiku Masal nomo bə tolışə şəhrədə  ım devraniku xatirə vote mərasim bərpo be.

Mığəddəsə mudafiyə haftə mınosibətiku Masal nomo bə tolışə şəhrədə  ım devraniku xatirə vote mərasim bərpo be.

Im qırdbemonədə Bilal Şirinzadə iyən Əbdulla Rəhmətipur tolışə rəzməndəonku 8 sor mığəddəsə mudafiyə devraniku ıştə xatirəonku qəpışon jə.

Bərnamə dəvomədə Əbu Əli Sina Cəlaliyanı(tolışə şəhid) dədə  cəhbə barədə tolışi zıvonədə şeronış hande.

Şərh yaz


Məxfi kod
Yenilə