Im vebsayti fəaliyyət oqətey bıə.çəmə sayti adres bə “Pars Tudey” ovoştıney bıə.(əmə ısət “pars tudey”-ədəmon.)
Çərşənbə, 28 Sentyabr 2016 19:31

Ostoro nakonə bəxşdar Çinqiz Şəkuri Tolış(Həşpər) şəhri bəxşdar vıjniyə bı.

Ostoro nakonə bəxşdar Çinqiz Şəkuri Tolış(Həşpər) şəhri bəxşdar vıjniyə bı.

Ostoro nakonə bəxşdar Çinqiz Şəkuri Tolış(Həşpər) şəhri bəxşdar vıjniyə bı.

Bə Məriyan Xəbər sayti elanon əsosi Tolış şəhri idariyə şura iclosədə tolış zıvonə bıvə cənab Çinqiz Şəkuri Tolış(Həşpər) şəhri bəxşdar vıjniyə bı.

Çinqiz Şəkuri nako Qilan ostani Şəft iyən Ostoro şəhronədə xıdmətış kardə.

 

Şərh yaz


Məxfi kod
Yenilə