Im vebsayti fəaliyyət oqətey bıə.çəmə sayti adres bə “Pars Tudey” ovoştıney bıə.(əmə ısət “pars tudey”-ədəmon.)
Cümə axşamı, 29 Sentyabr 2016 19:31

Vıznə nomo bə tolışə diədə bəsiciyə həkimon xıdmət

Vıznə nomo bə tolışə diədə bəsiciyə həkimon xıdmət

Mığəddəsə mudafiyə haftə mınosibətiku şəhid Vəcihulla Rəhmani səhraiyə(mıvəğğətə) təxəssusiyə noxəşxonə Vıznə nomo bə tolışə di Ruku mahlə məktəbədə be pul bə şəhrvandon tibbi xıdməton rusneyu ıştə fəaliyyətış bino kardə.

Im hərəkət  bəsiciyə həkimon iyən Tolış şəhri sepahe pasdaranı ğıvvə həmkarətiədə təşkil bə.

Şərh yaz


Məxfi kod
Yenilə